Lead.network - Jak to działa?

Zasady działania sieci reklamowej Lead.Network

Słowem wstępu

Internet rozwija się w zawrotnym tempie, dzięki czemu reklama propagowana za pośrednictwem tego kanału z kazdym dniem staje się skuteczniejsza. Jednakże nasze dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas organizacji licznych kampanii pozwalają zauważyć, że nie każdy sposób promocji generuje zadowalające wyniki. Nasza działalność ma na celu maksymalizację efektów płynących z realizacji kampanii reklamowej, a zarazem czynienie internetowej reklamy bardziej przyjaznej dla odbiorcy co również przełoży się na efekty. Jeśli chcesz podjąć z nami współpracę, dowiedz się co oferujemy Wydawcom i Reklamodawcom.

Podstawowe pojęcia

Poniżej prezentujemy listę pojęć, których używamy na codzień, aby nasza komunikacja mogła być sprawna i bezproblemowa. Jeśli do tej pory nie interesowałeś się branżą marketingu internetowego niniejsze zestawienie będzie dla Ciebie idealne!

Wydawca - osoba fizyczna lub prawna oferująca swoje kanały promocyjne na potrzeby promocji produktów lub usług.

Reklamodawca - osoba fizyczna lub prawna rozpoczynająca kampanię promocyjną w obrębie sieci afiliacyjnej udostępniając tym samym obiekt promocji grupie Wydawców.

Sieć afiliacyjna - podmiot zrzeszający Wydawców i Reklamodawców oraz koordynujący wszystkie kampanie promocyjne zarówno pod względem finansowym jak i technologicznym.

Unikalny Użytkownik (UU) - osoba z ustalonej uprzednio puli krajów, która odwiedzi link referencyjny po raz pierwszy w zakresie dobowym. Zliczanie UU pozwala nam na określenie zainteresowania ofertą i ewentualnej korekty kampanii w celu zmaksymalizowania zysków. Dla reklamodawców jest też informacją na temat atrakcyjności ich produktu lub usługi.

Konwersja (CR) - wyrażona w procentach liczba określająca ilu spośród Unikalnych Użytkowników wykonało pożądaną przez nas akcję (czyli dokonało zakupu, złożyło wniosek itp.).

Zyskowność (EPC) - wskaźnik dzielący wygenerowany zysk na ogół Unikalnych Użytkowników. Innymi słowy wartość EPC to uśredniona ilość pieniędzy jaką przyniósł jeden unikalny użytkownik. PRZYKŁAD: Jeśli mamy naliczone 10 UU z czego jeden z nich wygenerował przychód na poziomie 10 PLN to wartość EPC równa jest 1 PLN.

Landing Page - specjalna witryna internetowa stanowiąca bezpośrednie narzędzie sprzedażowe. Najczęściej są to proste jednostronicowe projekty

Dostępne modele rozliczeniowe

Każdy produkt, usługa czy model biznesowy jest specyficzny, dlatego oferujemy całą gamę rozwiązań, które pozwolą na jak najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów reklamodawcy. Modele, które wdrożyliśmy dotychczas to:

  • CPS (Cost per Sale) - model, w którym Reklamodawca ustala kwotę za wygenerowaną sprzedaż, po prostu dzieli się zyskiem z osobą, której promocja doprowadziła do sprzedaży. W przypadku dużych sklepów, gdzie produktów jest wiele Reklamodawca może ustalić płaską procentową stawkę liczoną automatycznie od kwoty transakcji
  • CPL (Cost per Lead) - płatność za wygenerowaną akcję wąsko zdefiniowaną w specyfikacji kampanii. Model CPL został stworzony w szczególności dla Reklamodawców, którzy oprócz maksymalizacji sprzedaży kładą nacisk na poboczne aspekty relacji z konsumentami. Idealnym przykładem jest tutaj rozwój bazy mailowej, czy rejestracja osób potencjalnie zainteresowanych produktem lub usługą (realizowany najczęściej poprzez formularz, którego wypełnienie jest naszym Leadem, za którego uzyskanie ustalona jest stawka).
  • CPC (Cost per Click) - płatność za kliknięcie w link / banner. Wydawca umieszcza na swojej stronie banner, który jest powiązany z jego unikalnym linkiem partnerskim. Każde przeniesienie Odbiorcy na stronę określoną przez Reklamodawcę jest odpowiednio premiowane. Zliczane są wyłącznie unikalne kliknięcia, a nasz zespół monitoruje przebieg kampanii pod kątem jakości ruchu generowanego w kampaniach CPC.
  • CPM (Cost per Mille) - model, gdzie wynagrodzenie dla Wydawcy obliczane jest na podstawie 1000 wyświetleń jednostki bannerowej. Reklamodawca sam decyduje jakie są warunki zliczania wyświetleń kampanii o czym informowani są Wydawcy.

System Reklamodawców

W Lead.Network Reklamodawcy mają swój osobny panel, gdzie mogą kreować własne kampanie promocyjne w odpowiadającym im modelu.